Паливо поділяють на природне і штучне. Кожне з них, у свою чергу, поділяється на тверде, рідке і газоподібне. Для традиційних печей використовують тільки тверде паливо (природний – дрова, торф, буре і кам’яне вугілля, антрацит, горючі сланці; штучне – брикети, деревне вугілля, кам’яновугільний кокс), а печі для дачі зазвичай топляться побутовими відходами: папером, трісками, тирсою й т. д.

Властивості палива залежать головним чином від його хімічного складу. Основний горючий елемент – вуглець, вміст якого може досягати 80% від маси палива. Негорюча частина – зола і волога – називається баластом. Волога погіршує процес горіння. Найбільша кількість вологи, що міститься в торфі (40-50%), дровах та деревних відходах (25-40%). Вологість торф’яних брикетів, наприклад, складає всього 10-15%. Зола ускладнює процес горіння; при розплавлюванні утворюється шлак, який забиває прозоры колосникових решіток, засмічує газоходи, приварюється до обмурівці печі. Найбільшою зольністю (25-27%) відрізняються буре вугілля і сланці, а найменшою – дрова (близько 0,2%) і деревні відходи (0,6%).

Практична цінність будь-якого палива – кількість теплоти, що виділяється при згорянні. Наприклад, при згорянні 1 кг торфу виділяється 8,5 МДж теплоти, 1 кг дров – 10,2 МДж. Часто в літературі зустрічається термін «умовне паливо», для якого нижча теплота згоряння прийнята 29,3 МДж/кг

На характер горіння впливає і співвідношення летких (газоподібних) речовин і твердого вуглецю. Летючі речовини вже при температурі 150-200 градусів, а твердий вуглець запалюється при температурі 600-700 градусів. Період його горіння супроводжується найбільшим тепловиділенням. Таким чином, якщо паливо, яке ви купили, характеризується великою кількістю летких речовин, то і горіння буде відбуватися при більш низьких температурах. При спалюванні дров виділяється багато летючих речовин, а найменше їх в антрациті. Звідси і різна температура полум’я в печі, яку топлять дровами і антрацитом.

Все це було б добре, але саме в антрациті і вугіллі є одна шкідлива природна добавка – сірка. Є вона і у торфі, але в значно менших кількостях. Продуктом її згоряння будуть діоксид сірки, сірчистий ангідрид – речовини дуже токсичні, а також володіють сильними корозійними властивостями. Немає сірки тільки в дровах, а тому саме їх можна рекомендувати для топки печей, якщо, звичайно, дрова не є дефіцитом.

Поділитися в соціальних мережах:

Існують різні види палива для дачних печей. Розглянемо їх докладніше.

Паливо поділяють на природне і штучне. Кожне з них, у свою чергу, поділяється на тверде, рідке і газоподібне. Для традиційних печей використовують тільки тверде паливо (природний – дрова, торф, буре і кам’яне вугілля, антрацит, горючі сланці; штучне – брикети, деревне вугілля, кам’яновугільний кокс), а печі для дачі зазвичай топляться побутовими відходами: папером, трісками, тирсою й т. д.

Властивості палива залежать головним чином від його хімічного складу. Основний горючий елемент – вуглець, вміст якого може досягати 80% від маси палива. Негорюча частина – зола і волога – називається баластом. Волога погіршує процес горіння. Найбільша кількість вологи, що міститься в торфі (40-50%), дровах та деревних відходах (25-40%). Вологість торф’яних брикетів, наприклад, складає всього 10-15%. Зола ускладнює процес горіння; при розплавлюванні утворюється шлак, який забиває прозоры колосникових решіток, засмічує газоходи, приварюється до обмурівці печі. Найбільшою зольністю (25-27%) відрізняються буре вугілля і сланці, а найменшою – дрова (близько 0,2%) і деревні відходи (0,6%).

Практична цінність будь-якого палива – кількість теплоти, що виділяється при згорянні. Наприклад, при згорянні 1 кг торфу виділяється 8,5 МДж теплоти, 1 кг дров – 10,2 МДж. Часто в літературі зустрічається термін «умовне паливо», для якого нижча теплота згоряння прийнята 29,3 МДж/кг

На характер горіння впливає і співвідношення летких (газоподібних) речовин і твердого вуглецю. Летючі речовини вже при температурі 150-200 градусів, а твердий вуглець запалюється при температурі 600-700 градусів. Період його горіння супроводжується найбільшим тепловиділенням. Таким чином, якщо паливо, яке ви купили, характеризується великою кількістю летких речовин, то і горіння буде відбуватися при більш низьких температурах. При спалюванні дров виділяється багато летючих речовин, а найменше їх в антрациті. Звідси і різна температура полум’я в печі, яку топлять дровами і антрацитом.

Все це було б добре, але саме в антрациті і вугіллі є одна шкідлива природна добавка – сірка. Є вона і у торфі, але в значно менших кількостях. Продуктом її згоряння будуть діоксид сірки, сірчистий ангідрид – речовини дуже токсичні, а також володіють сильними корозійними властивостями. Немає сірки тільки в дровах, а тому саме їх можна рекомендувати для топки печей, якщо, звичайно, дрова не є дефіцитом.

Поділитися в соціальних мережах: